Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, изнесе полудневна лекционна сесия на тема „GDPR Implementation for eCommerce Platforms“ пред студентите от Mеждународно лятно училище по ИКТ право (IN SITU) 2018 в Хановер, Германия. За поредна година, участници от над 15 държави от Европа, Южна Америка, Азия и Африка посетиха един от най-престижните немски университети, за да прекарат три седмици в дискусии с изтъкнати специалисти по право на информационните технологии и право на интелектуалната собственост. Програмата включваше огромно разнообразие от теми, вариращи от правен режим на автономните превозни средства до защита на личните данни след смъртта.

Г-ца Цветкова имаше честта да говори пред повече от 35 студенти и практикуващи юристи за приложението на Общия регламент относно защитата на данните в електронната търговия, представяйки ключови положения от Регламента, онагледени с множество примери, конкретни практически насоки за действие при различни бизнес казуси и споделяйки личен опит. Най-голямо внимание беше отделено на: изграждане на пълна и адекватна програма за защита на личните данни, съобразена с бизнес модела и контекста на предоставяните услуги/продукти; изисквания за предоставяне на информация на потребителя и прозрачността на обработката на данните при бизнес процеси и предоставяне на услуги чрез платформи за електронна търговия като възможност за изграждане на доверие между доставчика и потребителя (разглеждайки едновременно режима за защита на личните данни и режима за защита на потребителите); специфики при работата с потребители - деца; и практически насоки за приложението на принципа за защита на личните данни на етапа на проектиране както при изграждане на самия бизнес модел, така и на етапа на разработване на платформата/софтуерното приложения.

Специален казус, адресиращ гореописаните проблеми, беше разработен за целите на изпита, с който завършва обучителния период в рамките на всяко годишно издание.

Участието на г-ца Цветкова беше високо оценено от всички участници с оглед на неговата практическа насоченост и достъпността и приложимостта на наученото, а предложеният от нея казус - един от най-често избираните в рамките на изпита.