В рамките на вторият ден от двудневното съвместно събитие относно техническите аспекти по проект EVIDENCE2e-CODEX - „Interim Workshop on Evidence Exchange Standard Package Application“, фокусиран върху разработването на стандартизираното софтуерно приложение за обмен на доказателства (Evidence Exchange Standard Package - EESP). Експерти от консорциума по проекта представиха различни аспекти на обмена на доказателства в рамките на Европейската заповед за разследване, включително работните процеси, обработката на електронни доказателства с прекалено голям обем, интеграцията на EESP с проекта e-Evidence, разработван от ЕК, и компонентите на e-CODEX.

В рамките на последващите сесии бяха представени архитектурата на EESP и демо версия на техническата реализация, а екипът на Centre of Excellence in Information and Communication Technologies (Белгия) демонстрира различни аспекти на обмена на електронни доказателства, използвайки сценарии, близки до реалността. Представители на EUROJUST, EUROPOL, OLAF и министерства на правосъдието на различни държави-членки, академични среди и национални/международни организации, работещи в областта на съдебното сътрудничество, както и експерти от частни компании, занимаващи се с дигитални анализи в областта на криминологията, имаха възможност да обсъдят текущото състояние, текущите проблеми и бъдещото развитие на EESP, и по този начин допринесоха за развитието на основния продукт на EVIDENCE2e-CODEX.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, представлява организацията в рамките на събитието.


EVIDENCE2e-CODEX организира две работни срещи за валидиране на технологичното решение, разработвано в рамките на проекта: „Workshop on the Formal Language for Evidence Exchange Representation“, посветен на официалния програмен език, използван за представяне на обмен на доказателства, и „Interim Workshop on Evidence Exchange Standard Package Application“, фокусиран върху разработването на стандартизираното софтуерно приложение за обмен на доказателства. Двудневната съвместна проява се провежда на 20-21 ноември 2018 г. в сградата на Хагската конференция по международно частно право в Хага, Холандия. Повече информация можете да намерите тук.