Период на провеждане:  11-15.02.2019
Организатор:  T.M.C. Asser Instituut (Холандия)

Сфери на дейност