Период на провеждане:  16.07.2016
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“

На 16 юли 2016 г. Малта бе домакин на втората от поредица от срещи насочени към граждани и събра 108 участници, които се включиха в презентации и дискусии по теми, свързани с проект CARISMAND.

Срещите с граждани в рамките на CARISMAND са внимателно планирани събития, които разглеждат редица специфични теми, свързани с различните видове бедствия и се фокусират върху специфични аспекти, оказващи влияние върху културно оформените възприятия за риск от бедствия. Първото такова събитие се състоя в Букурещ на 9 юли 2016 г.

И двете срещи бяха структурирани по начин насърчаващ гражданите да вземат активно участие, чрез провеждане както на интерактивни презентации, така и на дискусии в ограничени групи, всяка с до 12 участници.

По време на презентациите беше предоставена информация относно тренировъчнa симулация на бедствена ситуация, организирана през 2015 г. – земетресение в Гозо.

За повече информация, следете страницата „Новини и събития“ на проект CARISMAND на адрес: www.carismand.eu.