Период на изпълнение:  07/2016 – 08/2016
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Целта на въпросника е да събира информация за тенденциите и стандартите при защитата на личните данни в областта на разпознаване на аудио и глас във всички държави-членки на ЕС и идентифициране на действителния статус на законодателството и практиките по отношение на законно прихващане и процедури за наблюдение. Въпросите са разделени в пет конкретни сфери: законно прихващане и наблюдение; съхраняването и използването на събрани речеви данни; специфични изисквания за събиране и съхранение; прозрачност и отчетност; и информационна сигурност.

Изследването се провежда в рамките на финансиран от Седма рамкова програма (FP7) на ЕС проект в областта на сигурноста, който има за цел разработването на напредничаво решение за разпознаване на заподозрени лица, базирано на мултиезични аналитични алгоритми и оригинален инструмент за идентификация на говорещия, което ще подпомогне правоприлагащите органи при определяне на самоличността на престъпниците, използващи съвременни телекомуникационни и интернет-базирани приложения.