Период на провеждане:  17.03.2018
Организатор:  Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ & Фондация „ЛИБРе“
Лектори:  Александра Цветкова, Християн Димов

На 17.03.2018 г. Клуб на юриста „Теодор Пиперков“, съвместно с Фондация „ЛИБРе“, проведе лекция по въпросите на Общия регламент относно защитата на данните, насочена към студенти по право. Събитието предостави един мултидисциплинарен поглед върху проблемите, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни в условията на информационното общество - с развитието на цифровите технологии тези две основни права заемат все по-централна роля на гарант за автономията, достойнството и свободното развитие на гражданите онлайн.

Представянето на темата се проведе в аудитория 255 на СУ „Св. Климент Охридски“, и е първи етап от инициативата, съчетаваща теория, практика и дискусии по поставени проблеми. В рамките на срещата екипът на Фондация „ЛИБРе“ в лицето на Александра Цветкова и Християн Димов разглеждаха историческите и културните фактори довели до съвременния облик на правната рамка, действащите инструменти в полза на гражданите за защита на личните им данни, основните понятия в нормативната уредба, нововъведенията на Общия регламент относно защитата на данните и актуалните тенденции на развитие на отрасъла.

Срещата бе отворена за посещения и в нея се включиха както гости на Клуба на юриста от няколко университета и различни специалности, така и професионалисти от различни сфери, проявяващи интерес към дискутираната материя.