Период на провеждане:  14-15.02.2019
Организатор:  Институт на вътрешните одитори в България
Лектори:  Александра Цветкова, Младен Младенов