Период на изпълнение:  12/2016 - 04/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Организационно развитие на юридическо лице с нестопанска цел, учредено през 2013 г. и работещо за подобряване на качеството на публичните услуги на регионално ниво.

Услугите, предоставени от Фондация „ЛИБРе“, включват: разработка на вътрешни документи и процедури за осигуряване на съответствие на дейността на организацията със законовите и отчетни изисквания на национално ниво, включително изготвяне на промени по регистрация на организацията като администратор на лични данни и в качеството ѝ на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза; консултации във връзка с финансирането на проектни идеи; и изготвяне на общи условия за ползване на услугите, предоставяни от организацията, и прилежащи политики за защита на личните данни по действащи онлайн услуги и проекти.