Период на провеждане:  09.07.2016
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“

На срещата насочена към граждани, провела се в Букурещ в събота, 9 юли 2016 г., присъстваха 110 участници.

Всяка публична среща (Citizen Summit) се занимава с редица специфични теми, свързани с различни видове бедствия и територии, като фокус се поставя върху определени аспекти, оказващи влияние върху културно оформените възприятия за риск от бедствия. Също така, по време на всяко събитие се събират количествени и качествени данни, които ще позволят на екипа на CARISMAND да извърши цялостен анализ на реакциите и мненията на гражданите по обсъжданите теми.

Събитието беше структурирано по начин насърчаващ гражданите да вземат активно участие, чрез провеждане както на интерактивни презентации, така и на дискусии в ограничени групи, всяка с между 10 и 12 участници.

По време на презентациите беше предоставена информация относно тренировъчни симулации на бедствени ситуации в Румъния, които се провеждат ежемесечно от всяка областна дирекция за пожарна безопасност и защита на населението и веднъж на всеки 3 до 6 месеца на национално ниво.

За повече информация, следете страницата „Новини и събития“ на проект CARISMAND на адрес: www.carismand.eu.