Християн Димов

Резюме

Християн Димов завършва специалност „Право“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2013-2018), а в периода 2017-2018 г. посещава специализирани професионални курсове в Германия и Холандия. Реализира се в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии и по-конкретно: неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, собственост върху данните, приложение на специализирани режими за защита на човешките права при блокчейн и децентрализирани приложения.

Присъединява се към екипът на Фондация „ЛИБРе“ през 2016 г. след като печели второ място в конкурса LIBRe Essay Contest 2016 с есе на тема „Интернет на нещата – овладяване на потенциала и неутрализиране на рисковете“ и активно подпомага дейността на организацията през периода 07/2016 - 12/2018 г. В рамките на този период изготвя специализирани анализи и правни документи в областта на ИКТ правото и предоставя консултации в областта на защитата на лични данни, електронната търговия, електронните съобщения, информационната сигурност, собствеността върху данните и др.; участва при подготовката на преводи и/или разяснителни текстове, свързани с правните изисквания към конкретни технологии/технологични процеси; и подпомага цялостното правно-организационно консултиране по проектите на Фондацията. В последствие продължава да подпомага организацията при различни инициативи и събития в основните направления на своята професионална реализация.

Понастоящем заема позицията Data Privacy Advisor към специализирано в областта консултантско дружество в гр. София.