Период на провеждане:  29.03.2019
Организатор:  Министерство на образованието и науката (България), в сътрудничество с Комисар Мария Габриел

Сфери на дейност