Период на провеждане:  25-26.06.2018
Организатор:  Европейска комисия, Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Цифрова асамблея 2018 се проведе на 25 и 26 юни в София, България. Събитието се организира съвместно от Европейската комисия и Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Цифровата асамблея е основен годишен форум, който събира повече от 1000 заинтересовани страни и политици на високо равнище за обсъждане на цифровата политика на ЕС и последиците от последните технологични разработки.

Тазгодишното издание дойде в критичен момент, тъй като Съветът на Европейския съюз призова за пълно прилагане на Стратегията за Цифров единен пазар до 2018 г. В същото време предложението на Комисията за следващата Многогодишна финансова рамка се обсъжда от държавите-членки и от Европейския парламент. Част от бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС ще бъде използван за преодоляване на дигиталните инвестиционни различия между държавите-членки и справяне с предизвикателствата в ключови области на цифровата икономика. Очаква се голям брой граждани и предприятия от ЕС да се възползват от този процес.

С три пленарни сесии и пет паралелни семинара, Цифровата асамблея обхвана широк кръг от актуални ключови теми в областта на дигиталната политика.

Четири паралелни тематични брифинги:

  • Дигитализацията в предстоящата многогодишна финансова рамка
  • Свободен поток от нелични данни и пакет данни от април 2018 г.
  • Европейски кодекс за електронни съобщения
  • Насърчаване на справедливостта и прозрачността за бизнес потребителите на онлайн посредническите услуги

бяха последвани от пленарни сесии със специален акцент върху социалните и икономически ползи от цифровата трансформация, цифровите иновации в региона на Южното Средиземноморие и цифровата революция в здравеопазването и социалните грижи. Последваха семинари, посветени на ключови теми в областта на дигиталната политика като дезинформация, киберсигурност, цифрови умения, изкуствен интелект, общо европейско пространство за данни (интернет на нещата, икономиката на данните и „интернет от следващо поколение“).

Фондация „ЛИБРе“ беше представена от Александра Цветкова, директор на организацията, след индивидуална покана, получена в началото на 2018 г.