Период на провеждане:  18.10.2016
Организатор:  ГД „Конкуренция“ на ЕК

Събитието има за цел да запознае екипите на одобрените проекти в рамките на Програмата за обучение на национални съдии по Поканата за набиране на проектни предложения 2015 с основните насоки на работа, правила за финансово и техническо отчитане, ключови критерии в стратегиите за публичност и оценка и добрите практики на ЕК за обучение на магистрати. Срещата имаше и опознавателна цел – екипът на Фондация „ЛИБРе“ имаше възможност да се запознае със съмишленици и експерти в областта на конкурентното право, изпълняващи сходни проекти в други държави, и представители на ГД „Конкуренция“, отговорни за провеждането на програмата на годишна база.

CONSTANT, реализиран от Фондация „ЛИБРе“, е един от малкото одобрени в рамките на Поканата проекти и има за цел да:

да гарантира разпространението на знания и тълкувателни стратегии сред националните съдии относно общите правила и понятия на правото на ЕС в сферата на държавните помощи, нарушенията на антитръстовите правила и икономическите основи на конкурентното право на ЕС;

да разработи интерактивна, динамична и богата на съдържание онлайн платформа, даваща възможност на съдиите да обменят информация в позната обстановка, да споделят опит и мнение по открит и прозрачен начин и да се възползват от предимствата на единна платформа за достъп до ресурси и съдържание в областта на конкурентното право;

да стимулира съдиите да обучителен процес, насърчавайки ги да участват в проекта на ранен етап, като по този начин се достигне до по-широк кръг от съдии от предвидените 60 участници в трите обучителни събития; и

да насърчи използването на нови методи в обучението на практикуващи магистрати в сферата на конкурентното право на ЕС, като например сериозни игри, симулации, разисквания и т.н., като се осигури платформа за последваща употреба, вкл. функционалности за видео презентации и предаване на живо.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 10 месеца, в периода октомври 2016 г. – август 2016 г.