Период на провеждане:  05-06.06.2017
Организатор:  Консорциум CARISMAND

На 5-6 юни 2017 консорциум партньорите по проект CARISMAND се събраха в Брюксел за трета поредна среща.

Срещата имаше за цел да проследи напредъка по проекта, да се обсъдят въпроси, възникнали в течение на работата по отделните работни пакети, както и да се подготви екипа за предстоящите ключови моменти в изпълнението на CARISMAND. Тази среща предхожда провеждането на две публични събития (Citizen Summits), които ще се проведат в идните седмици (в Рим на 17 юни и във Франкфурт на 24 юни). Обсъдени бяха финални уточнения по организацията на публичните събития. Екипът постигна напредък и по разработването на ключовия резултат от проекта: „CARISMAND Toolkit and Cultural Map“ (Ръководство за специалисти по справяне с бедствия и Карта на влиянието на културните особености).

В срещата се включиха 23 представители на партньорските организации в CARISMAND.

Следващото такова събитие ще се проведе в София през ноември 2017 г.