Период на провеждане:  15-16.05.2017
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“

На 15-16 май във Виена се състоя втора работна среща Toolkit Workshop в рамките на проект CARISMAND, организирана от Фондация „ЛИБРе“.

Двата помощни продукта разработвани в рамките на проект CARISMAND - Toolkit (Ръководство за специалисти по справяне с бедствия) и Cultural Map (Карта на влиянието на културните особености) – са ключови резултати от работата по проекта. CARISMAND е посветен на ролята на културата в управлението на риска в природни и предизвикани от човешката дейсност бедствия и кризи.

Продуктите Toolkit и Cultural Map ще предоставят на длъжностни лица и неформални участници в кризсния мениджмънт, както и на заинтересовани граждани, набор от препоръки и практически насоки за това как да се използват знанията за културните особености на населението при подготовката, реакцията и възстановяването при бедствия.

Срещата включваше серия от работни сесии, като в нея участваха 15 представители на партньорски организации в проект CARISMAND. Те допринесоха за развитието на Ръководство, споделяйки актуални научни резултати, наблюдения и препоръки.

Следете развитието по проект CARISMAND и други свързани новини на адрес: http://www.carismand.eu/.


CARISMAND Toolkit Workshop, 16-17 май, Виена
CARISMAND Toolkit Workshop, 16-17 май, Виена © CARISMAND Project