Период на провеждане:  27-28.02.2017
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“

Вторият форум на заинтересованите страни в рамките на проект CARISMAND (Second Stakeholder Assembly) се проведе в Рим на 27 и 28 февруари 2017 г. със специалната подкрепа на отдела за Гражданска защита към община Флоренция – партньор в проекта.

Срещата беше посетена от близо 60 участници, работещи в управлението на бедствия и спешната кризисна помощ в различни структури и организации в Италия: национални, регионални и общински органи, гражданска защита, дирекции пожарна безопасност и национална полиция, изследователски институти и университети, национални асоциации и други.

Повече за събитието открийте тук и на страницата на проект CARISMAND: http://www.carismand.eu.